tiểu thuyết kim dung

Ghé thăm những ngọn núi linh thiêng có thật được viết trong tiểu thuyết Kim Dung

Ngũ nhạc kiếm phái trong tiểu thuyết Kim Dung “Tiếu ngạo giang hồ” được phóng tác từ Ngũ nhạc danh sơn (5 ngọn núi linh thiêng) có thật ở Trung Hoa, gồm: Hoa Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn,Tung Sơn. 1. Hoa Sơn Hoa Sơn là ngọn núi xuất hiện trong tiểu thuyết Kim